Khaki

Humbrol 26

Khaki, Humbrol 26.

Humbrol 26 »Khaki« compared to Vallejo 70.880 »Khaki Grey« and 70.921 »English Uniform«.

Khaki